Studio

Lokaler :

  • Storsal (50m2) med galeri
  • Studio A (10m2)
  • Studio B (7m2)
  • Øvingsrom/ kontor (30m2)
  • Kjøkken
  • Bad

Utstyr